کتاب قورباغه ات را قورت بده بریان تریسی

قورباغه ات را قورت بده بریان تریسی : قورباغه شما در حقیقت سخت ترین کاری است که باید آن را انجام دهید! هر بار فقط یک کار مهم انجام دهید. قبل از هر کاری عادت شروع مهم ترین کار را در خود به وجود آورید، موفقیت شما حتمی در این جا خلاصه ای از ۲۱ روش فوق العاده برای غلبه بر تنبلی و انجام کار بیشتر در عهده کار بر آمده اید مشخص کنید و در تمام مدت قاطعانه به دنبال به دست آوردن آنها دقیقاً مشخص کنید چه کاری است که در در حال حاضر خیلی خوب انجام می دهید یا در سپس تمام توان خود را در انجام آن به کار و ضروری ترین کارهایتان را در این اوقات انجام دهید. تمرکز کافی روی کارهای مهم و اصلی داشته باشید. عادت کنید که کارهای اصلی خود را سریع تر انجام دهید. هر بار یک کار مهم انجام دهید. این کارها را انجام دهید!

این مطالب خلاصه وچکیده کتاب مشهور قورباغه ات را قورت بده است. این کتاب به نظر برخی یک شاهکار ساده مدیریت شخصی است.شاید بسیاری از مطالب آن را من و شما در زندگی روزمره خود به کار می گیریم اما جمع آوری تمام این نکات در یک جا آ ن هم به زبانی ساده کار دشواری است چیزی که مؤلف  کتاب  قورباغه ات را قورت بده بریان تریسی به خوبی از عهده آن برآمده است.

خلاصه

قورباغه شما در حقیقت سخت ترین کاری است که باید آن را انجام دهید!

سفره را بچینید!

به قانون تشخیص ضرورت عمل کنید.

روش الف ب پ ت ث را مدام به کار بگیرید.

پیش از شروع، مقدمات کار را کاملاً فراهم کنید.

همیشه یک شاگرد باقی بمانید.

استعدادهای منحصر به فرد خود را تقویت کنید.

محدودیت های اصلی خود را مشخص کنید.

هر بار یک بشکه جلو بروید!

قدرت های فردی خود را به حداکثر برسانید.

خودتان را به فعالیت ترغیب کنید.

روش تنبلی سازنده را تمرین کنید.

اول سخت ترین کار را انجام دهید.

کار را به قطعات کوچک تر تقسیم کنید.

وقت بیشتری ایجاد کنید.

سرعت انجام کار را افزایش دهید.

هر بار فقط یک کار مهم انجام دهید.

برای هر روز از قبل برنامه ریزی کنید.

قانون ۲۰/۸۰ را در همه امور به کار بگیرید!

پیامد کارها را در نظر داشته باشید.

روی اهداف اصلی تمرکز کنید.

رمز خوشبختی، رضایت، موفقیت بزرگ، احساس خوب، قدرت فردی و کارایی این است که عادت کنید هر روز اولین کاری که انجام می دهید خوردن قورباغه خودتان باشد!

خوشبختانه می توانید از طریق تمرین، این مهارت را یاد بگیرید و هنگامی که توانستید قبل از هر کاری عادت شروع مهم ترین کار را در خود به وجود آورید، موفقیت شما حتمی است.

در این جا خلاصه ای از ۲۱ روش فوق العاده برای غلبه بر تنبلی و انجام کار بیشتر در زمان کمتر را ـ که چکیده فصل های کتاب است ـ می خوانید. این اصول و قواعد را مدام مرور کنید تا عمیقاً در ذهن و عمل تان ریشه بدواند و در نتیجه موفقیت آینده تان تضمین شود:

سفره را بچینید.

دقیقاً تصمیم بگیرید که چه می خواهید. روشن بودن این مورد یک شرط اساسی است. پیش از شروع کار، هدف ها و تصمیم هایتان را بنویسید.

برای هر روز از قبل برنامه ریزی کنید

برنامه هایتان را روی کاغذ بیاورید. به ازای هر دقیقه ای که صرف برنامه ریزی می کنید، به هنگام اجرای آن پنج یا شش دقیقه در وقت خود صرفه جویی خواهید کرد.

قانون ۲۰/۸۰ را در همه امور به کار بگیرید

هشتاد درصد از دستاوردهایتان نتیجه بیست درصد از فعالیت شماست. همواره تلاش خود را روی این بیست درصد متمرکز کنید.

پیامد کارها را در نظر داشته باشید.

مهم ترین و ضروری ترین کارهای شما آنهایی هستند که می توانند بیشترین تاثیر را چه مثبت و چه منفی روی کار و زندگی شما بگذارند. به جای تمرکز روی سایر کارها، تمام توجهتان را معطوف به این نوع کارها کنید.

روش الف ب پ ت ث را مدام به کار بگیرید.

قبل از شروع، فهرستی از کارهایتان تهیه کنید و سپس آنها را از نظر ارزش و ضرورت اولویت بندی کنید تا مطمئن شوید که همیشه در حال انجام مهم ترین کارهایتان هستید.

روی اهداف اصلی تمرکز کنید.

نتایجی را که باید قطعاً از کارتان به دست آورید تا بتوانید بگویید که به خوبی از عهده کار بر آمده اید مشخص کنید و در تمام مدت قاطعانه به دنبال به دست آوردن آنها باشید.

به قانون تشخیص ضرورت عمل کنید.

هیچ وقت برای انجام همه کارها وقت کافی وجود ندارد. اما همیشه برای انجام مهم ترین کارها وقت کافی هست.

پیش از شروع، مقدمات کار را کاملاً فراهم کنید.

آمادگی تمام و کمال قبل از شروع کار مانع عملکرد ضعیف می شود.

همیشه یک شاگرد باقی بمانید.

هر چه در ارتباط با کارهای ضروری و مهم تان دانش و مهارت بیشتری به دست آورید، می توانید سریع تر آنها را شروع کنید و زودتر به اتمام برسانید.

استعدادهای منحصر به فرد خود را تقویت کنید.

دقیقاً مشخص کنید چه کاری است که در در حال حاضر خیلی خوب انجام می دهید یا در آینده می توانید خیلی خوب انجام دهید. سپس تمام توان خود را در انجام آن به کار گیرید.

محدودیت های اصلی خود را مشخص کنید

محدودیت ها و یا عوامل بازدارنده درونی و بیرونی خود را مشخص کنید، عواملی که سرعت شما را در دست یابی به مهم ترین هدف هایتان تعیین می کنند. تمام تمرکزتان را به از بین بردن این محدودیت ها معطوف کنید.

هر بار یک بشکه جلو بروید!

اگر کارها را مرحله به مرحله انجام دهید، می توانید بزرگ ترین و پیچیده ترین کارها را به انجام برسانید.

خودتان را تحت فشار بگذارید

تصور کنید که یک ماه دیگر باید شهر را ترک کنید. طوری کار کنید که گویا مجبور هستید قبل از ترک شهر تمام کارهای اصلی تان را به اتمام برسانید.

قدرت های فردی خود را به حداکثر برسانید

اوقاتی از روز را که از نظر ذهنی و جسمی کارایی بیشتری دارید مشخص کنید و مهم ترین و ضروری ترین کارهایتان را در این اوقات انجام دهید. به اندازه کافی استراحت کنید تا بتوانید بیشترین بازدهی را داشته باشید.

خودتان را به فعالیت ترغیب کنید.

خودتان مشوق خودتان باشید. در هر شرایط یا موقعیتی به دنبال کسب نتایج خوب باشید. به جای تمرکز بر مشکلات به دنبال راه حل بگردید. همواره فردی خوش بین و سازنده باشید.

روش تنبلی سازنده را تمرین کنید.

هیچ کس نمی تواند همه کارها را انجام دهد. بنابراین باید یاد بگیرید که از روی عمد در انجام برخی از کارهایی که ارزش و اهمیت کمتری دارند تنبلی کنید. با این کار خواهید توانست وقت کافی برای معدود کارهایی که واقعاً مهم هستند ایجادکنید.

اول سخت ترین کار را انجام دهید. روزتان را با سخت ترین کارآغاز کنید.

کاری که می تواند بزرگ ترین تاثیر را بر خودتان و حرفه تان بگذارد، تا وقتی کار مهمتان را تمام نکرده اید، دست از کار نکشید.

کار را به قطعات کوچک تر تقسیم کنید.

کارهای بزرگ و پیچیده را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید و سپس هر بار یک قسمت از کار را شروع کنید و به اتمام برسانید.

وقت بیشتری ایجاد کنید.

برنامه روزانه خود را طوری تنظیم کنید که به صورت طولانی مدت هر روز وقت کافی برای تمرکز کافی روی کارهای مهم و اصلی داشته باشید.

سرعت انجام کار را افزایش دهید.

عادت کنید که کارهای اصلی خود را سریع تر انجام دهید. به عنوان فردی که کارها را سریع و دقیق انجام می دهد مشهور شوید.

هر بار یک کار مهم انجام دهید.

کارهای ضروری را دقیقاً مشخص کنید. سریعاً کار را شروع کنید و سپس بدون توقف تا اتمام صد درصد کار پیش بروید. این رمز واقعی افزایش کارایی و بهره وری فردی است.

اراده کنید که هر روز این اصول را تمرین کنید.

باید این قوانین جزئی از عادت های شما شوند. با ایجاد این عادت های مدیریت فردی و تبدیل آنها به بخشی از ویژگی های شخصیت خود، آینده تان را تضمین کنید. فقط کافی است این کارها را انجام دهید!

  • نام اثر : قورباغه ات را قورت بده
  • نویسنده : بریان تریسی
  • موضوع : مدیریت شخصی
  • گروه سنی : همه گروه سنی